Wydziały

Wydział operacyjno- szkoleniowy
e-mail: operacyjna@straz.goleniow.pl

Naczelnik Wydziału ds. operacyjno-szkoleniowych

mł. bryg. Marek de Weyher

Tel. +48 91 431-79-04

e-mail: marek.deweyher@straz.goleniow.pl

Technik ds. operacyjno-szkoleniowych

ogn. Jacek Dąbek

Tel. +48 91 431-79-14

e-mail: jacek.dabek@straz.goleniow.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Walancik

Tel. +48 91 431-79-06

e-mail: arkadiusz.walancik@straz.goleniow.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr

asp. mgr Agnieszka Dulaj

Tel. +48 91 431-79-15

e-mail: agnieszka.dulaj@straz.goleniow.pl

Sekcja ds. finansów
e-mail: ksiegowosc@straz.goleniow.pl

Główny księgowy

st. asp. Małgorzata Synówka

Tel. +48 91 431-79-05

e-mail: malgorzata.synowka@straz.goleniow.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji
e-mail: sekretariat@straz.goleniow.pl

asp. Ewa Górzna

Tel. +48 91 431-79-03

e-mail: ewa.gorzna@straz.goleniow.pl

Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowsko-technicznych

Starszy Technik ds. kwatermistrzowsko-technicznych

ogn. Dariusz Schacht

Tel. +48 91 431-79-07

e-mail: dariusz.schacht@straz.goleniow.pl

Brak możliwości komentowania.