Materiały szkoleniowe dla OSP

Platforma edukacyjna e-learning dla OSP

http://www.platforma.wint.pl/kursy.html

Informacje o platformie e-learning oraz o sposobie logowania się znajdują się na stronie ZOSPRP pod adresem internetowym:

http://www.zosprp.pl/?q=content/elearning

Platforma edukacyjna e-learning dla OSP i PSP nt. prewencji społecznej

https://www.pl.firefightersplus.eu

Materiał szkoleniowy nt. bezpiecznego sprawiania skokochronu

Aby obejrzeć materiał szkoleniowy KG PSP kliknij TUTAJ

Materiały szkoleniowe wg poprzednich programów szkoleń.

Linki do podręczników zamieszczonych na www.cnbop.pl.

  1. Szkolenie Strażaków Ratowników cz. I
  2. Szkolenie Strażaków Ratowników cz. II
  3. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla Strażaków Ratowników OSP
  4. Szkolenie Kierowców – Konserwatorów Sprzętu Ratowniczego OSP
  5. Szkolenie Strażaków Ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach
  6. Szkolenie Dowódców OSP
  7. Szkolenie Naczelników OSP
  8. Szkolenie Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Linki do prezentacji poszczególnych szkoleń

KURS PODSTAWOWY
TEMAT 1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej.
TEMAT 2 Węże, armatura wodna.
TEMAT 3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.
TEMAT 4. Służba wewnętrzna. Musztra.
TEMAT 5. Drabiny pożarnicze.
TEMAT 6. Proces spalania a pożar.
TEMAT 7. Ratowniczy sprzęt mechaniczny.
TEMAT 8. Sprzęt ochrony dróg oddechowych.
TEMAT 9. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.
TEMAT 10. Taktyka gaszenia pożarów.
TEMAT 11. Rozwój pożaru.
TEMAT 12. Łączność i alarmowanie.
TEMAT 13. Podstawy organizacji akcji gaśniczej.
TEMAT 14. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń.
TEMAT 15. Elementy pierwszej pomocy.
TEMAT 16. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno-ekologicznych.

RATOWNICTWO TECHNICZNE
TEMAT 1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny
TEMAT 2. Budowa pojazdów samochodowych
TEMAT 3. Hydrauliczne narzędzia ratownicze
TEMAT 4. Organizacja akcji ratownictwa drogowego
TEMAT 5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów
TEMAT 6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych.
TEMAT 7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

SZKOLENIE KIEROWCÓW KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP
TEMAT 1. PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWCY SAMOCHODU POŻARNICZEGO
TEMAT 2. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych
TEMAT 3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PROWADZENIA I USTAWIANIA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH
TEMAT 4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP cz 1
TEMAT 4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP cz 2
TEMAT 5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych
TEMAT 6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu
TEMAT 7. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych
TEMAT 8. KONSERWACJA I EKSPLOATACJA PIŁ
TEMAT 9. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych
TEMAT 10. Łączność i alarmowanie

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP
TEMAT 1: Organizacja ochrony przeciwpożarowej
TEMAT 2: Kierowanie działaniami gaśniczymi
TEMAT 3: Działania gaśnicze
TEMAT 4. Działania ratownictwa na drodze
TEMAT 5. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
TEMAT 6. Organizacja szkoleń doskonalących w OSP
TEMAT 7. Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych
TEMAT 8. Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych (JOT OSP)

Brak możliwości komentowania.