Zakończenie szkolenia podstawowego OSP powiatu goleniowskiego

25 listopada 2018 r. zakończyło się organizowane przez KP PSP w Goleniowie „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”, realizowane formie e-learningu z praktyką przeprowadzoną w weekendy października i listopada br. Udział w nim wzięli druhowie i druhny z terenu powiatu goleniowskiego. Szkolenie przeprowadzono zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Goleniowie. Część szkolenia związaną z zasadami kierowania ruchem drogowym przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Celem szkolenia było przygotowanie druhów do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów, powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie, gdzie mogli sprawdzić zdobyte umiejętności w pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas).

25 listopada br. komisja egzaminacyjna powołana przez Zachodniopomorskiego  Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Staśkiewicza przeprowadziła egzamin, który pozytywnie zaliczyło 27 druhów w tym 1 kobiety reprezentujące jednostki OSP Przybiernów. Nowi adepci sztuki pożarniczej w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP.

Podczas oficjalnego zakończenia kursu Komendant Powiatowy PSP w Goleniowie st. bryg. Arkadiusz Skrzypczak pogratulował oraz wręczył zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu nowym adeptom sztuki pożarniczej.

Brak możliwości komentowania.