Szerszenie i osy

W związku z zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w dniu 10 Lipca 2009 r. Zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych Powyższe “Zasady…” ujednolicają postępowanie straży pożarnej podczas przyjmowania zgłoszeń o zagrożeniu oraz podejmowania interwencji związanych z niebezpiecznymi owadami (osy, szerszenie, pszczoły) w obiektach, w których przebywają grupy dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności do poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich itp.

W pozostałych obiektach obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w tym zakresie spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu (w myśl art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Stosowanie odesłania do ustawy Prawo budowlane jest tym bardziej zasadne, że zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Wobec powyższego Straż Pożarna nie prowadzi działań ratowniczych w obiektach innych niż wymienione na wstępie. Ewentualne działania strażaków mogą się ograniczyć do przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonym terenie otwartym lub pomieszczeniach, oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia. Usunięcie gniazda lub roju owadów należy do zadań właściciela lub zarządcy.

Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda (dotyczy również właścicieli i zarządców). Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20m w terenie otwartym oraz należy opuścić pomieszczenia, w których znajdują się owady. Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwania wodą lub środkami owadobójczymi. Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.

Nazwa firmy i adresZakres prowadzone działalnościKontakt
Dwornik ; NowogardUsuwanie owadów błonkoskrzydłych +48 669 933 932
Tworek ; NowogardUsuwanie pszczół+48 500 553 190
Kubiak ; GlewiceUsuwanie pszczół+48 503 167 917
Wierzbicki Piotr ; Nowogard, MaszewoUsuwanie pszczół+48 539 973 005
BZYK ; GoleniówUsuwanie owadów błonkoskrzydłych+48 664 780 124
Zakład 
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji ; 
ul. Śląska 8, 70-001 Szczecin
Usuwanie owadów błonkoskrzydłych+48 91 434 30 22
Protas FHU ; ul. Waryńskiego 28
71-310 Szczecin
Usuwanie owadów błonkoskrzydłych+48 91 485 01 07

Firmy zajmujące się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych ( osy, szerszenie itp.) proszone są o kontakt w celu umieszczenia ich danych teleadresowych na naszej stronie internetowej.

Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo. Samochody trafią do jednostek w gminach, w których…

Czytaj dalej